Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng ngày “Thế giới chống đói nghèo” và Ngày cao điểm “Cả nước vì người nghèo”, vừa qua Tổng Công ty MBLand đã vận động CBNV Tổng Công ty tham gia ủng hộ Qũy Vì người Nghèo năm 2019 của Quận Nam Từ Liêm.

 Xác định đây là hoạt động thiết thực của Tổng Công ty góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Quận, Sau khi phát động chương trình, BCH Công đoàn đã nhận được sự hưởng ứng, chung sức của toàn thể CBNV Tổng Công ty, theo đó Ban lãnh đạo, CBNV, Đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty đều đồng thuận ủng hộ 1 ngày lương của mình để ủng hộ Qũy Vì người nghèo của Quận. Tổng số tiền ủng hộ cho Qũy là trên 13 triệu đồng.

Trong những năm qua, hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng luôn được Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tổng Công ty quan tâm, đây là hoạt động nhân văn thể hiện truyền thống tốt đẹp của MBLand nhằm chung tay chia sẻ và giảm bớt gánh nặng xã hội với Cộng đồng, tô đậm truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.